Tekenen

In deze pagina vindt u schema’s en beschrijvingen van de verschillende schakelingen.
Steeds op de zelfde manier, dus tekst met daarin een icoontje waar een schema of foto achter schuil gaat.  Door het gebruik van PrtSc kunt u de tekening of foto via het klembord naar paint brengen en opslaan.

Door vervolgens selecteren en kopiëren kunt u de symbolen gebruiken om uw eigen schakeling te tekenen.
Door deze symbolen in een aparte map onder te brengen creëert u een magazijn symbolen.  Hier kunt u steeds uit kopiëren voor uw eigen schema.
 
De eerste is een ontlading stift om elco’s of andere statisch geladen onderdelen te ontladen.
 
De tweede een schakelschema om zelf inducties simpel te meten en uit de gevonden grootheden te berekenen.
Hier is geen rekening gehouden met eventuele parasitaire zelfinducties of capaciteiten.
Bedenk dat ook in het toestel wat u wilt bouwen deze parasitaire elementen voorkomen.
Deze worden als regel weg gestemd met de regelkern van de spoel en de trimmer.
Voor het maken van een eenvoudig hulpmiddel hier voor, zie bouwen.