Transistoren

Schakelingen die door amateurs ontwikkeld worden, kunnen  samengesteld zijn met onderdelen uit verschillende bronnen.
Gekocht in de winkel;  van onderdelen markten; gesloopt uit afgedankte apparatuur; marktplaats enz.
 Ook de door u gebruikte onderdelen kunnen uit soort gelijke bronnen afkomstig zijn, en daardoor niet geheel meer voldoen aan de eisen die de fabrikant aan de onderdelen voor de verkoop stelt.
 
Het zijn dus geen bouwpakketten.
 
Hierdoor kan het voorkomen dat een schakeling niet functioneerd zoals we verwachten.
Halfgeleiders vertonen soms wel grote spreidingen in eigenschappen, zeker als ze te heet of te lang gesoldeerd zijn.
Van een sloopprint is ook de geschiedenis vaak onbekend, en waarom dit print op b,v een onderdelen markt wordt aangeboden.
Er kunnen dus zwakke broeders bij zitten.
 
Voor bouwpakketten worden de onderdelen door de leverancier speciaal op deze eigenschappen gesorteerd en dat vind je in de prijs terug.
Mits goed gebouwd, heb je daardoor echter wel de zekerheid dat de schakeling naar behoren werkt.  Niets mis mee, en in het begin is het bouwen met onderdelen pakketten zelfs aan te bevelen.  Je leert hoe een apparaat is opgebouwd en hoe een schema in relatie met een print in elkaar steekt.  Zelf ben ik begonnen met alle pionier bouwdozen, zowel de junior als de senior typen.
 Uit bovenstaande blijkt dat je nooit zomaar onderdelen uit welke bron dan ook ongecontroleerd kunt gebruiken.
 
In iedergeval bij transistoren en dioden de halfgeleider overgangen controleren.  Hierbij opoppassen dat de meting binnen de veilige grenzen van dat type halfgeleider blijft.  Hoewel dit geen garantie is voor de kwaliteit geeft het wel een go or no go indicatie.
Houd er rekening mee dat Hf transistoren een doorlaat of lek kunnen vertonen, terwijl de transistor wel goed is.
Zeker germanium transistoren laten dit vaak zien.  Daarom is dit een go or no go test.
Is een overgang tussen B naar C naar beide zijden open of kortgesloten, en/of met de overgang B naar E idem dan heeft verder onderzoek geen zin.
Vertonen deze overgangen wel goede diode eigenschapen, dan heeft het zin om nader onder   zoek te doen.  Een eenvoudig schakelingetje om dit te meten komt in de rubriek “bouwen”, even als de uitleg in de rubriek “meten”.
Daarom geeft een fabrikant op de door hem geleverde apparatuur een garantie termijn.  De zwakke broeders laten zich al snel zien, en dan kan reparatie of vervanging noodzakelijk blijken.
 
Ook de experimenterende amateur wordt niet gespaard.
Alle problemen die de fabrikant tijdens het ontwikkelen van zijn spullen ondervind, krijgen wij ook op ons bordje.
Dit is echter een uiterst leerzame periode.
Nooit opgeven, desnoods op een verenigings  bijeenkomst raad vragen aan een ervaren mede amateur.
 Je leert het apparaat van haver tot gort kennen, en als het eenmaal werkt geeft dit veel voldoening.
 
Het rekenen met weerstanden rond een transistor schakeling is simpeler dan u wellicht denkt.  De stroom door de basis spanningsdeler wordt als regel 10 x groter dan de basis stroom gekozen.  Groter is geen probleem maar kleiner wel.
 
De maximale spanning tussen Collector en Emitter nooit hoger dan de halve toegestane maximale spanning.
Wordt in de colectorkring een spoel opgenomen, dan kan een zeer korte stroom onderbreking b.v. tengevolge van een kortstondig kontact tussen de basis en de massa een zelfinductiespanning doen ontstaan(wet van Lenz).  Deze spanning komt in serie ( wordt opgeteld bij) de voedingsspanning.
De totale spanning kan zo boven de doorslagwaarde van de transistor komen waardoor de transistor vernield wordt.